Каталог участници

yotovalaw-1-pkeoduy08ipk1brmsinbm74sgfjqndocxtzsltkx4c

Адвокатско дружество

Камелия Йотова е юрист от 2005 и адвокат за периода от 2007 г. до 2014 г. Има обучение по програма HELP на Съвета на Европа през 2017 и следдипломна квалификация Право на ЕС през 2019. Вписана е като синдик на 01.10.2021 Адв. д-во – „Йорданов и Йотова“.

Гражданско, търговско право, процес.

Регистрации, вписване на промени за търговски дружества, други юридически лица, стабилизация, несъстоятелност; данъчно право; защита на лични данни; обществени поръчки; конкуренция; недвижими имоти; договори; данъчно право; граждански, административен и наказателен процес; събиране на вземания и др.

Още участници

Услуги "Крайни клиенти"Дом и градина

BLUE SHAPE

Услуги "Бизнес към бизнес"

Alexa Knows