Каталог участници

pametna.com

Дигитален дом на душата – Любомир Митрев

Любомир има опит, като създател и управляващ партньор на няколко търговски компании, занимаващи се с търговия и дистрибуция на продукти и услуги насочени към крайният потребител.

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА В ПАМЕТ НА ПОКОЙНИТЕ НИ БЛИЗКИ

Платформа за споделяне и обмен на информация, спомени и сантиментални моменти от живота на нашите близки / семейство, приятели и др,/които не са сред нас и са намерили вечен покой.

Създаване на профил на близък, който вече не е сред нас, с цел да остане в „Дигиталният дом на душата“ за дълъг период от време /вечни времена. Дигиталния профил съдържа основна информация за нашият близък – месторождение, биографични данни, значими събития от неговият живот, роднини и друга интересна информация.

Още участници

Услуги "Крайни клиенти"Дом и градина

BLUE SHAPE

Услуги "Бизнес към бизнес"

Alexa Knows