Каталог участници

marielalogo

СтъКлоТворилница

Мариела Джиджинкова е еколог по професия и се занимава с изработка на бижута и сувенири от топено художествено и флоатно стъкло.

 
 

ЗА СТЪКЛОТВОРИЛНИЦА:

СтъКлоТворилница изготвя изделия от фюзирано стъкло. Тези изделия биват предимно бижута, сувенири и други изделия от топено стъкло.

Контакти:

Още участници

Услуги "Бизнес към бизнес"

Етикал Финанс ГВ

Услуги "Крайни клиенти"Услуги "Бизнес към бизнес"

Вила Топи