Каталог участници

train-you_logo--scaled-300x121

Трейн Ю ЕООД (Train You Ltd.)

Таня Боева е рофесионалист в застраховането с опит в разработването на продукти, оценка на рискове и застрах. регулация. От 2020 разработва и провежда обучения за нуждите на експертите в застрахователния бизнес.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЕКСПЕРТ, WORKSHOPS, NEWSLETTER

Разработване и провеждане на специализирани обучения за застрахователни експерти, консултиране на застрахователни компании по отношение на разработване на ефективни процеси и застрахователни продукти.

Train You предлага обучения и консултации на застрахователни компании и брокери, фокусирани върху структурирани, актуални и практически приложими знания, необходими за изграждане на компетентни продажбени екипи и ефективни продукти.

Още участници

Услуги "Крайни клиенти"Дом и градина

BLUE SHAPE

Услуги "Бизнес към бизнес"

Alexa Knows