Надя Захариева

програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии“, Фондация „Америка за България“
Финансово планиране за начинаещ бизнес в 8 стъпки

1. Начален капитал. Бъдете комбинативни.

Как да прецените колко средства ви трябват, за да стартирате бизнес? Първо си направете бюджет – в една таблица сложете всички очаквани разходи до отварянето. Отделете време да проучите цените на оборудването, материалите, ремонта и другите разходи, за да може да ги предвидите с максимална точност. Добре е в бюджета да сложите перо „непредвидени разходи“ (10-15%), защото винаги изниква нещо, за което не сте се сетили. Бъдете комбинативни. Не е нужно да вземате заеми, за да си набавите първоначален капитал. Договорете се за разсрочени плащания, консигнация или бартер.

2. Месечен бюджет за бизнеса – оборотни средства. Бъдете предвидливи.

Бизнесът ви има нужда не само от средства, за да започне, но и от средства, за да се движи. Ако си купите кола, парите за закупуването са вашата първоначална инвестиция, а след това парите, за да я карате, идват от месечния ви бюджет: гориво, смяна на масла, смяна на гуми, течност за чистачки, наем за гараж. Месечният бюджет са всъщност оборотните средства, от които се нуждаете, за да върви бизнесът. Бъдете предвидливи – без оборотни средства магазинът ви може да остане празен, а цехът ви без работа още след месец.

3. Прогноза за приходи и разходи. Бъдете консервативни.

Грешката на повечето начинаещи бизнесмени е прекомерният оптимизъм за приходите. Колко дни в годината ще работи бизнесът ви? 365? Дори да работите без почивен ден, възможно е през уикендите потокът към бизнеса ви да е по-малък или никакъв. В хотелите на морето няма никой през зимните месеци. Бъдете консервативни. Винаги, когато изчислявате очакваните приходи от вашия бизнес, умножавайте по консервативното предположение. Трябва да направите изчисления и за всеки разход, като се базирате на максимално точни предположения, т.е. трябва предварително да сте проучили цени, сезонност, продажби, конкуренция – колко изкарва и печели тя.

4. Критична точка или какво означава да си на нулата. Бъдете аналитични.

Първоначално в бизнеса имате само разходи, приходите започват да идват бавно и не веднага. На старта приходите не са достатъчни за възстановяването на разходите, но в течение на дейността се достига до момент (критична точка), в който получените приходи се изравняват с направените разходи, т.е. получаваме нулев финансов резултат – нито печалба, нито загуба. Методът на критичната точка е просто едно аналитично упражнение – то не ви помага да развиете бизнеса си, а просто да разберете колко продукта трябва да продадете, за да излезете на нула.

5. Паричен поток. Бъдете далновидни.

Оперативният паричен поток е разликата между постъпленията от продажби и евентуалните разходи за закупуване на суровини, материали и др. Прогнозирането и контролирането на паричния поток ще ви осигурят временно свободни парични средства на ниски цени.

6. Кредити. Бъдете внимателни.

Рискът в начинаещия бизнес е много голям, а банките не обичат риска. Единственият начин да вземете изгоден кредит е ако имате добро обезпечение. Обикновено обезпечението трябва да е поне един път и половина по-голямо от размера на заема, т.е. ако теглите кредит от 10 000 лв., трябва да предложите обезпечение на стойност 15 000 лв.

Лихвата е цената на риска. Колкото по-висок е рискът, толкова по-голяма е лихвата по кредита. Освен лихвата, може да дължите първоначална такса за разглеждане, годишна такса за обслужване, такса за предварително погасяване. Имате разходи и за учредяването на ипотека или гаранции в полза на банката. Бъдете внимателни. Винаги проучвайте и сравнявайте условията на няколко банки. Но най-важното е да пресметнете достатъчно силен ли е бизнесът ви, за да върне кредита.

Банките не обичат още нещо – да се стигне до принудително изпълнение. Банката има интерес да се договори с вас, за да може да върнете парите. Винаги преговаряйте с банката и търсете съдействие.

7. Алтернативни начини на финансиране. Бъдете изобретателни.

Съществуват различни начини да финансирате идеята си – от набиране на средства през crowdfunding платформи до участие в акселератори, където можете да представите идеята си пред потенциални инвеститори и съмишленици. Имате нужда от ориентир в света на алтернативните решения за вашия бизнес в България? Допитайте се до Стартъп Навигатор.

8. Как да управляваме парите си. Бъдете скромни към себе си и щедри към бизнеса си.

Изкушението да си купиш нова кола или скъпа къща е много голямо. Но колата и къщата са пасив. Те не само не увеличават печалбата, а даже гълтат пари за разходи и поддръжка. Бизнесът трябва непрекъснато да се развива, затова реинвестирайте печалбите в нововъведения, подобрения и обучение. Ако прибирате и изхарчвате всеки лев за лични нужди, бизнесът ви много скоро ще се затрие.

Надя Захариева има 17-годишен опит в инвестициите и банкирането. Била е мениджър интестиции в програмата за финансиране на хотели в Българо-американската кредитна банка, а преди това в Българо-американския инвестиционен фонд. Понастоящем е програмен директор в отдел „Благоприятна бизнес среда” на Фондацията.

Борислав Враджалиев

регионален мениджър „Гудиър България“ Успява този, който вярва във възможностите си Да открехва вратата към успеха пред другите е призвание за Борислав Враджалиев. Като мотивационен лектор с над 200 проведени

Владислав Симов

Изпълнителен директор и основател на „Доместина“ Предприемачеството е свобода „Предприемачеството е свобода. Ако вие искате да живеете по-добре и да имате повече свобода да следвате личното си щастие и цели,

Лукан Червенков

Собственик на българската марка чорапи "Shushon" Предприемачеството е приключение, от което винаги печелиш Според Лукан Червенков, 1 + 1 = 3. Това не е пропуск в математическата му подготовка, а

Бистра Кирова

Изпълнителен директор на Детски научен център „Музейко“ Лидерството може да се научи, а добрият мениджър е всъщност убедителен лидер Бистра Кирова ръководи първия Детски научен център у нас „Музейко“ от

Недялко Дервенков

изпълнителен директор на BESCO - Българската стартъп асоциация Смисълът да стартираш собствен бизнес е много ясен - да направиш средата си по-добро място. Недялко Дервенков (Нед) от години помага за

Цветан Давидков

преподавател в СУ „Свети Климент Охридски“ Важно е и мениджърът, и служителите да се стремят да разберат как мислят другите.​ Професор Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет „Свети Климент