Цветан Давидков

Важно е и мениджърът, и служителите да се стремят да разберат как мислят другите.

Проф. Цветан Давидков е дългогодишен ръководител на катедра „Стопанско управление“ в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава управленски и поведенчески дисциплини: Основи на управлението, Стратегически мениджмънт, Предприемачество, Национални и организационни култури, Организационно поведение и дуги.

Проф. Давидков има солиден опит като изследовател, преподавател и консултант. Участвал е в над 20 европейски и национални проекта с изследователска, консултантска и обучителна насовченост.

Цветан Давидков често се включва в ралични инициативи, където е работил с корпоративни партньори от бизнеса, държавни органи на централното управление и местното самоуправление, управляващи органи по европейски програми, нестопански организации.

В програма BASE преподава, осъществява методическо ръководство и е чест член на журито, което оценява бизнес планове, разработени от участниците в програмата. С негово участие са осъществени курсовете по предприемачество в Мирково, Етрополе, Панагюрище, Антон, Враца, Козлодуй и Плевен.

Борислав Враджалиев

регионален мениджър „Гудиър България“ Успява този, който вярва във възможностите си Да открехва вратата към успеха пред другите е призвание за Борислав Враджалиев. Като мотивационен лектор с над 200 проведени обучения и семинари в 14 страни на три континента, той провокира компании и бизнес лидери да намират оптимални решения за работата си и да постигат по-добри резултати.

Владислав Симов

Изпълнителен директор и основател на „Доместина“ Предприемачеството е свобода „Предприемачеството е свобода. Ако вие искате да живеете по-добре и да имате повече свобода да следвате личното си щастие и цели, а не да следвате рамките на някой друг, значи сте готови за предприемачи.“

Надя Захариева

Програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии“, Фондация „Америка за България“ Финансово планиране за начинаещ бизнес в 8 стъпки Надя Захариева има 17-годишен опит в инвестициите и банкирането. Била е мениджър интестиции в програмата за финансиране на хотели в Българо-американската кредитна банка, а преди това в Българо-американския инвестиционен фонд. Понастоящем е програмен директор в отдел „Бизнес, предприемачество и технологии" на Фондацията.

Лукан Червенков

Собственик на българската марка чорапи "Shushon" Предприемачеството е приключение, от което винаги печелиш Според Лукан Червенков, 1 + 1 = 3. Това не е пропуск в математическата му подготовка, а синтез на предприемаческата му философия. Той вярва, че ако човек сподели идеята си с друг, накрая двамата ще се окажат с три идеи – и то още по-добри от първоначалните.

Бистра Кирова

Изпълнителен директор на Детски научен център „Музейко“ Лидерството може да се научи, а добрият мениджър е всъщност убедителен лидер Бистра Кирова ръководи първия Детски научен център у нас „Музейко“ от идеята за неговото създаване през цялата му реализация и в момента управлява екип от 40 души.

Недялко Дервенков

изпълнителен директор на BESCO - Българската стартъп асоциация Смисълът да стартираш собствен бизнес е много ясен - да направиш средата си по-добро място. Недялко Дервенков (Нед) от години помага за изграждане на асоциация от стартъпи. Българската стартъп асоциация (BESCO), на която е изпълнителен директор към момента представлява над 500 иновативни стартиращи предприятия.